Babygroep
10 wkn tot 24 mnd
max 12 kinderen
op de groep.
 
Peutergroep
24 mnd t/m basisschoolleeftijd
max 13 kinderen
op de groep.
 
100% Biologisch
Verantwoord
en een gezonde voeding
voor uw kind.
 
Vve Piramide
Stimulering bij ontwikkelingsgebieden
voor alle jonge kinderen.
 

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken op hun eigen manier, in hun eigen tempo. Bij ons kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Stralende Oogjes biedt kwalitatief hoogwaardige dagopvang aan in een natuurlijke en huiselijke omgeving. We zijn een kleinschalig kinderdagverblijf met 2 groepen. We hebben een baby en een peutergroep. In totaal vangen we maximaal 22 kinderen per dag op. Ons pedagogisch beleid is continu in ontwikkeling en sluit aan op de wensen van de ouders/verzorgers en de kinderen.

Kinderopvang moet voor zowel uw kind(eren) als voor uzelf een plezierige ervaring zijn. De stap om uw kind aan de zorg van een ander toe te vertrouwen is immers al groot genoeg. Stralende Oogjes heeft ouderbetrokkenheid, professionele en gemotiveerde pedagogisch medewerkers hoog in het vaandel staan.

Op het verblijf wordt ieder kind gevolgd en gestimuleerd. De nadruk ligt op rust, veiligheid, geborgenheid, structuur en het stimuleren van de ontwikkeling. We zijn erkend in het aanbieden van Vroeg- en Voorschoolse educatie aan de kinderen vanaf 2 tot 4 jaar. We werken met het programma Piramide. Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling, door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld.

Wij van kinderopvang Stralende Oogjes vinden het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien. Wij gebruiken daarom zoveel mogelijk gezonde maaltijden voor het eten, omdat dit gezonder en beter is voor de lichamelijke en cognitieve ontwikkeling van het jonge kind.